Koszt obiadu dla ucznia wynosi 5,00 zł. Przy zgłoszeniu na obiady proszę dostarczyć wychowawcy lub do sekretariatu podpisaną kartę zgłoszenia, dostępną niżej w regulaminie.

Opłaty wnosi się do 10 dnia następnego miesiąca (z dołu- po zakończonym miesiącu) na konto bankowe Przedszkola w Izbicku, ul. 15 Grudnia 32.18, 47-180 Izbicko, w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Filia w Izbicku nr 82 8907 1076 2006 5001 2516 0001

 Tu znajdziesz regulamin stołówki szkolnej

Świetlica jest czynna w godzinach 7.00- 16.30

Dziecko może korzystać ze świetlicy po zgłoszeniu przez rodzica. 

Rodzice zobowiązani są do dostarczenia "Karty zgłoszenia do świetlicy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych", w razie potrzeby "Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy ze zgodą na przetwarzanie danych".