Koszt obiadu dla ucznia wynosi 3,00 zł

Opłaty wnosi się do 10 dnia następnego miesiąca (z dołu- po zakończonym miesiącu) na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Filia w Izbicku nr 34 8907 1076 2006 5001 2515 0001

 Tu znajdziesz regulamin stołówki szkolnej

Świetlica jest czynna w godzinach 7.00- 16.30

Dziecko może korzystać ze świetlicy po zgłoszeniu przez rodzica. 

Rodzice zobowiązani są do dostarczenia "Karty zgłoszenia do świetlicy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych", w razie potrzeby "Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy ze zgodą na przetwarzanie danych".

We wprowadzeniu, zwanym przez dziennikarzy lidem, umieszczamy zaciekawiającą internautę zapowiedź zawartości artykułu. Warto zadbać, aby wprowadzenia miały w przybliżeniu podobny rozmiar.