Wytyczne dotyczące zorganizowania i przebiegu egzaminu ósmoklasisty

Sprawdź nowy rozkład odjazdów autobusów.

Borycz - szkoła Izbicko              Poznowice - szkoła Izbicko

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

na terenie Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku

Aktualizacja na dzień 16 października 2020 r.

 Ogólne zasady organizacji pracy

  1. Szkoła Podstawowa im. Franciszka Myśliwca w Izbicku wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy Izbicko, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
  2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły: