Kalendarz roku szkolnego 2023/2024:

 1. Lp.

  Wydarzenie

  Termin

  1.

  Rozpoczęcie roku szkolnego

  4 września 2023 r.

  2.

  Zimowa przerwa świąteczna

  23-31 grudnia 2023 r.

  3.

  Zakończenie zajęć I okresu

  Rozpoczęcie zajęć II okresu

  5 stycznia 2024 r.

  8 stycznia 2024 r.

  4.

  Ferie zimowe

  15-28 stycznia 2024 r.

  5.

  Wiosenna przerwa świąteczna

  28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

  6.

  Zakończenie roku szkolnego

  21 czerwca 2024 r.

  7.

  Ferie letnie

  24 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

  8.

  Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - święta

  1 listopada 2023 r. (środa) Wszystkich Świętych

  1 maja 2024 r. (środa) Święto Pracy

  3 maja 2024 r. (piątek) Święto Konstytucji
  3 Maja

  30 maja 2024 r. (czwartek) Boże Ciało

  9.

   

  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

  2, 3 listopada (czwartek, piątek)

  26,27 marca 2024 (wtorek, środa)

  29, 30 kwietnia 2024 r. (poniedziałek, wtorek)

  2 maja 2024 r. (czwartek)

  31 maja 2024 r. (piątek)

   

Terminy zebrań z rodzicami:

 1. 07.09.2023 r. – spotkanie informacyjne (czwartek)

  26.09.2023 r.- zebranie Dyrektora z przedstawicielami Rady Rodziców

  24.10.2023 r.- wywiadówka

  05.12. 2023 r.- konsultacje indywidualne, informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych

  09.04.2024 r. - wywiadówka

  14.05.2024 r. – konsultacje indywidualne, informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych.