1. Kalendarz roku szkolnego 2022/2023:

Lp.

Wydarzenie

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2022 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2022 r.

3.

Zakończenie zajęć I okresu

Rozpoczęcie zajęć II okresu

27 stycznia 2023 r.

30 stycznia 2023 r.

4.

Ferie zimowe

13-26 lutego 2023 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

6-11 kwietnia 2023 r.

6.

Egzamin ósmoklasisty:

a)     j. polski

b)    matematyka

c)     język obcy

 

23 maja 2023 r.(wtorek) j. polski

24 maja 2023 r.(środa) matematyka

25 maja 2023 r. (czwartek) j. obcy

7.

Egzamin ósmoklasisty - termin dodatkowy

d)    j. polski

e)     matematyka

f)      język obcy

 

12.06.2023 r.

13.06.2023 r.

14.06.2023 r.

8.

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2023 r.

9.

Ferie letnie

24.06 – 31.08 2023 r.

10.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- święta

1 listopada 2022 r. (wtorek) Wszystkich Świętych

11 listopada 2022 r. (piątek) Narodowe Święto Niepodległości

ð 6 stycznia 2023 r. (piątek) Objawienie Pańskie

1 maja 2023 (poniedziałek) Święto Pracy

3 maja 2023 r (środa) Święto Konstytucji
3 Maja

8 czerwca 2023 r. (czwartek) Boże Ciało

11.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

31 października 2022 r. (poniedziałek)

4, 5 kwietnia 2023 r. (wtorek, środa)

2 maja 2023 r. (wtorek)

23-25 maja 2023 r. (egzaminy)

9 czerwca 2023 r. (piątek)

 

 1. Terminy zebrań z rodzicami (wtorki):

6.09.2022 r. – spotkanie informacyjne (wtorek)

27.09.2022 r.- zebranie Dyrektora z przedstawicielami Rady Rodziców

25.10.2022 r.- wywiadówka

20.12. 2022 r.- zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach śródrocznych

31.01. 2023 r.- wywiadówka – klasyfikacja za I półrocze

18.04.2023 r. - wywiadówka, informacja o ocenach

15.05.2023 (poniedziałek) - zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach końcoworocznych.

 • Zadania związane z systemem oceniania w szkole:
 1. Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych:
 2. klasyfikacja I okres – 24.01.2023
 3. klasyfikacja roczna – 15.06.2023 (czwartek)

 

 1. Terminy wystawiania projektów ocen/ ocen:
  1. oceny za I okres: projektowane 19.12.2022, oceny półroczne 20.01.2023
  2. oceny roczne: projektowane 12.05.2023, oceny roczne 12.06.2023

 

 1. Terminy próbnych egzaminów:
 2. listopad/grudzień 2022 r.
 3. styczeń/luty 2023 r.
 4. marzec/kwiecień 2023 r.