Ważne terminy w roku szkolnym 2021-2022

 1. Kalendarz roku szkolnego 2021/2022:

Lp.

Wydarzenie

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2021 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

3.

Zakończenie zajęć I okresu

Rozpoczęcie zajęć II okresu

28 stycznia 2022 r.

14 lutego 2022 r.

4.

Ferie zimowe

31 stycznia- 13 lutego 2022 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

14-19 kwietnia 2022 r.

6.

Egzamin ósmoklasisty:

a)      j. polski

b)     matematyka

c)      język obcy

 

24 maja 2022 r. j. polski

25 maja 2022 r. matematyka

26 maja 2022 r. j. obcy

7.

Egzamin ósmoklasisty - termin dodatkowy

d)     j. polski

e)      matematyka

f)      język obcy

 

13.06.2022 r.

14.06.2022 r.

15.06.2022 r.

8.

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2022 r.

9.

Ferie letnie

25.06 – 31.08 2022 r.

10.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- święta

·  1 listopada 2021 r. (poniedziałek)

ð  Wszystkich Świętych

·  11 listopada 2021 r. (czwartek)

ð  Narodowe Święto Niepodległości

·  6 stycznia 2022 r. (czwartek)

ð  Objawienie Pańskie

·  3 maja 2022 r (wtorek)

ð  Święto Konstytucji 3 Maja

·  16 czerwca 2022 r. (czwartek)

ð  Boże Ciało

11.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

·  14 października 2021 r. (czwartek)

·  12 listopada 2021 r. (piątek)

·  12-13 kwietnia 2022 r. (wtorek, środa)

·  2 maja 2022 r. (poniedziałek)

·  24-26 maja 2022 r.

·  17 czerwca 2022 r. (piątek)

 

 1. Terminy zebrań z rodzicami:
  1. 09.2021 r. – spotkanie informacyjne (wtorek)
  2. 09.2021 r.- zebranie Dyrektora z przedstawicielami Rady Rodziców
  3. 10.2021 r.- wywiadówka
  4. 12. 2021r.- zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach śródrocznych
  5. 01. 2022 r.- wywiadówka – klasyfikacja za I półrocze
  6. 04.2022 r. - wywiadówka, informacja o ocenach
  7. 05.2022 r.- zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach końcowo rocznych.