Uczniowie otrzymują podręczniki za darmo, jedynie trzeba kupić podręczniki do religii we wszystkich klasach i języka mniejszości narodowej w klasach IV-VI.

Zestaw podręczników i ćwiczeń  dla uczniów Szkoły Podstawowej w Izbicku w roku szkolnym 2022/23

KLASA  I

 

L/P

  Przedmiot

Tytuł podręcznika i ćwiczenia

Autor podręcznika

Nr na liście MEN

Wydawnictwo

1

Edukacja wczesnoszkolna

“Nowi Tropiciele klasa 1”

+ ćwiczenia

Agnieszka Brudzińska, Agnieszka Banasiak, Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz

815/1/2017

WSiP

2

Język angielski

Bugs Team 1 podręcznik + ćwiczenia

Carol Read, Ana Soberon

811/1/2017

Macmillan

3

Język mniejszości narodowej -niemiecki

Niko 1. Podręcznik. Język niemiecki jako język mniejszości dla szkoły podstawowej.

B. Beier, S. Erdmann, I. Herbst

776/1/2016

LektorKlett

4

Religia

„Jesteśmy Bożą rodziną”

 red. ks. prof. dr hab. Jerzy Kostorz

 2/2021/I/KNC-K

św. Krzyża

 

KLASA II

L/P

  Przedmiot

Tytuł podręcznika i ćwiczenia

Autor podręcznika

Nr na liście MEN

Wydawnictwo

1

Edukacja wczesnoszkolna

Nowi Tropiciele klasa 2

+ ćwiczenia

Danielewicz-Malinowska Aldona, Dymarska Jolanta, Hanisz Jadwiga, Kamińska Agnieszka

M815/2/2018

WSiP

2

Język angielski

Bugs Team 2 podręcznik + ćwiczenia

Carol Read, Ana Soberon

811/2/2018

Macmillan

3

Język mniejszości narodowej –niem.

Niko 1. Podręcznik. Język niemiecki jako język mniejszości dla szkoły podstawowej.

B. Beier, S. Erdmann, I. Herbst

776/1/2016

LektorKlett

4

Religia

 

Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa

 

red. ks. prof. dr hab. Jerzy Kostorz.

3/2022/I/KNC-K

Św. Krzyża

 

KLASA III

 

L/P

Przedmiot

Tytuł podręcznika i ćwiczenia

Autor podręcznika

Nr na liście MEN

Wydawnictwo

1

Edukacja wczesnoszkolna

Nowi Tropiciele klasa 3

+ ćwiczenia

A.Banasiak, A.Burdzińska

815/5/2019

815/6/2019

WSiP

2

Język angielski

Bugs Team 3 podręcznik + ćwiczenia  

M. Kondro, E. Papiol, M. Toth

811/3/2018

Macmillan

3

Język mniejszości narodowej - niemiecki

Niko 2. Podręcznik. Język niemiecki jako język mniejszości dla szkoły podstawowej.

C.E. Daub, I. Dittrich, A. Lindner

776/2/2017

LektorKlett

4

Religia

Przyjmujemy Pana Jezusa

red. ks. Marcin Wilczek, dr Edyta Bem, s. M. Leonia Pyrek AM.

411/2015

św. Krzyża

 

KLASA  IV

 

L/P

Przedmiot

Tytuł podręcznika i ćwiczenia

Autor podręcznika

Nr na liście MEN

Wydawnictwo

1

J. polski

“NOWE Słowa na start! 4” Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

“Nowe Słowa na start! 4” Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej

Anna Klimowicz,

Marlena Derlukiewicz

907/1/2017

Nowa Era

(Nowa edycja 2020-2022)

2

J.angielski

Brainy klasa 4 – podręcznik + ćwiczenia

Nick Beare

Autor zeszytu ćwiczeń: Katherine Stannet

831/1/2017

 

Macmillan

3

Muzyka

„Lekcja muzyki 4”

Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

852/1/2017

Nowa Era

4

Plastyka

“Plastyka 4”

Stanisław Stopczyk, Barbara Neubart

779/1/2017

WSiP

5

Historia

 

Wczoraj i dziś

 

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk- Fertsch i Grzegorz Wojciechowski

877/1/2020/z1

Nowa Era

(Nowa edycja 2020-2022)

6

Przyroda

„Tajemnice przyrody”- podręcznik + ćwiczenia

M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz

863/2019/z1

Nowa Era

7

Matematyka

Matematyka z plusem 4

 Podręcznik.

Ćwiczenia. Wersja C

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P.Zarzycki

780/1/2017

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

8

Informatyka

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Grażyna Koba

 806/1/2020/z1

Migra

9

Technika

„Jak to działa? 4” Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

295/1/2017

Nowa Era

10

Język mniejszości narodowej – niemiecki

Materiał edukacyjny:

Wir smart 1. Język niemiecki dla klasy IV szkoły podstawowej (tylko podręcznik)

G. Motta, E. Książek - Kempa,

E. Wieszczeczyńska,

A. Kubicka, B. Kania

 

827/1/2017

LektorKlett

11

Religia

Zapowiedź zbawienia

red. ks. Marcin Wilczek, Maria Baron, ks. Zygfryd Waskin

488/2014

Św. Krzyża

 

 

KLASA  V

 

L/P

  Przedmiot

Tytuł podręcznika i ćwiczenia

Autor podręcznika

Nr na liście MEN

Wydawnictwo

1

Język polski

NOWE Słowa na start! 5 Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

“Nowe Słowa na start! 5” Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz,

Anna Klimowicz

907/2/2018

Nowa Era

(Nowa edycja 2021-2023)

 

2

Język angielski

Brainy klasa 5 podręcznik + ćwiczenia

 

Nick Beare

Autor zeszytu ćwiczeń Katherine Stannet

MEN: 831/2/2018

Macmillan

3

Język mniejszości narodowej - niemiecki

Materiał edukacyjny:

Wir smart 2. Język niemiecki dla klasy V szkoły podstawowej (tylko podręcznik)

G. Motta, E. Książek - Kempa, A. Kubicka,

O. Młynarska, K. Sękowska,

E. Wieszczeczyńska

827/2/2018

LektorKlett

4

Matematyka

Matematyka z plusem 5

 Podręcznik

Ćwiczenia. Wersja C

 

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

780/2/2018

 

GWO

5

Biologia

Puls życia- podręcznik kl.5

Puls życia - zeszyt ćwiczeń. kl.5

M.Sęktas, J.Stawarz

J. Holeczek, J. Pawłowska

844/1/2018

Nowa Era

6

Informatyka

 

“Teraz bajty”Informatyka dla szkoły podstawowej klasa V

Grażyna Koba

806/2/2021/z1

 

Migra

7

Historia

 

Wczoraj i dziś. Klasa 5

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

 Grzegorz Wojciechowski

877/2/2018

Nowa Era

(Nowa edycja 2021-2023)

8

Plastyka

Plastyka 5. Podręcznik

S.K. Stopczyk, B. Neubart, K. Janus - Borkowska

779/3/2019

WSiP

9

Muzyka

“Lekcja muzyki 5” Podręcznik do muzyki dla klasy VI szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

852/3/2019

Nowa Era

10

Technika

“Jak to działa? 5” Podręcznik do techniki dla klasy VI szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

295/3/2019

Nowa Era

11

Religia

 „Czekając na zbawiciela”

red. ks. prof. dr hab. Jerzy Kostorz

 1/2021/I/KNC-K

Św.  Krzyża

12

Geografia

“Planeta Nowa” - podręcznik do geografii dl kl. V Nowa Edycja 2021-2023

T. Rachwał, R. Malarz, F. Szlajfer, Z. Zaniewicz

 906/1/2018

 Nowa Era  

13

Historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej

Historia i kultura mniejszości niemieckiej

- część 1 i 2

Katarzyna Michalak

- - -

Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej

 

KLASA  VI

 

L/P

  Przedmiot

Tytuł podręcznika i ćwiczenia

Autor podręcznika

Nr na liście MEN

Wydawnictwo

1

Język polski

NOWE Słowa na start! 6 Podręcznik + ćwiczenia

 

Anna Klimkowicz, Marlena Derlukiewicz

         907/3/2019

Nowa Era

(Nowa edycja 2022-2024)

2

Język angielski

Brainy 6 + ćwiczenia

Nick Beare

 

Macmillan

3

Język mniejszości narodowej - niemiecki

Materiał edukacyjny:

Wir smart 3. Język niemiecki dla klasy VI szkoły podstawowej (tylko podręcznik)

Giorgio Motta, E. Książek - Kempa, A. Kubicka,

O. Młynarska, K. Sękowska,

E. Wieszczeczyńska

828/3/2019

Klett Polska

4

Matematyka

Matematyka  z plusem 6.

Podręcznik na rok szkolny 2022/2023

Ćwiczenia. Wersja C

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

780/3/2022/z1

 

GWO

5

Biologia

Puls życia - podręcznik kl.6

Puls życia - zeszyt ćw. kl.6

J.Stawarz

M.Fiałkowska-Kołek,S.Gębica

844/2/2019

Nowa Era

6

Informatyka

 

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI. Nowe wydanie

Grażyna Koba

806/3/2022/z1

Migra

7

Historia

 

Wczoraj i dziś. Klasa 6

Podręcznik do historii do szkoły podstawowej nowa edycja 2022/2024

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

877/3/2019

Nowa Era

(Nowa edycja 2022-2024)

8

Plastyka

Plastyka 6. Podręcznik

S.K. Stopczyk, B. Neubart, K. Janus - Borkowska

 

WSiP

9

Muzyka

“Lekcja muzyki 6” Podręcznik do muzyki dla klasy VI szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

Nowa Era

10

Technika

“Jak to działa? 6” Podręcznik do techniki dla klasy VI szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

 

Nowa Era

11

Religia

Chrystus naszym Zbawicielem

red. ks. prof. dr hab. Jerzy Kostorz

 2/2022/I/KNC-K

Św.  Krzyża

12

Geografia

“Planeta Nowa” - podręcznik dla kl. VI

T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński,

906/2/2019

 Nowa Era  

13

Historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej

Historia i kultura mniejszości niemieckiej

- część 3 i 4

Katarzyna Michalak

 

Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej

KLASA  VII (brak)

 

 

KLASA  VIII

 

L/P

  Przedmiot

Tytuł podręcznika i ćwiczenia

Autor podręcznika

Nr na liście MEN

Wydawnictwo

1

Język polski

Między nami. Podręcznik dla klasy 8 + ćwiczenia wersja B

A.Łuczak, E. Prylińska, E.Krzemieniewska-Kleban, A. Suchowierska

867/5/2018

GWO

2

Język angielski

Brainy klasa 8 podręcznik

Catherine McBeth

 831/5/2021

Macmillan

3

 

Język niemiecki

Wir smart 5. Język niemiecki dla klasy VIII szkoły podstawowej (tylko podręcznik)

Giorgio Motta

828/5/2018

LektorKlett

4

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska,

T. Maćkowski

874/2021/z1

Nowa Era

5

Edukacja dla bezpieczeństwa

“Żyję i działam bezpiecznie”

J. Słoma

846/2017

Nowa Era

6

 

Historia

“Wczoraj i dziś. Klasa 8” Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

877/5/2021/z1

Nowa Era

(Nowa edycja 2021-2023)

7

Geografia

Planeta Nowa- podręcznik do geografii dla kl. VIII Szkoły Podstawowej Nowa Edycja 2021-2023

T.Rachwał , D. Szczypinski

906/4/2021/z1

Nowa Era

8

Biologia

 

“Puls życia”

B.Sągin, A.Boczarowski, M.Sęktas

844/4/2021/z1

Nowa Era

9

Chemia

Ciekawa chemia- podręcznik + ćwiczenia

H.Gulinska, J. Smolińska

820/2/2018

WSiP

10

Fizyka

“Fizyka- Świat fizyki 8” - podręcznik

 

Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajger, Ryszard Rozenbajger, Danuta Szot – Gawlik, Małgorzata Godlewska

821/2/2018

WSiP

11

Matematyka

“Matematyka z plusem 8” – podręcznik + „Matematyka 8. Ćwiczenia podstawowe”.

Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej

 

780/5/2018

GWO

12

Informatyka

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII. Nowe wydanie

G.Koba

806/5/2021/z1

Migra

13

Religia

Codzienność uczniów Jezusa Zbawiciela

M.Baron, ks.M.Ogiolda

2/2018/I/KNC-K

Św. Krzyża