1. 28.08.2020 r. – spotkanie informacyjne (piątek)
  2. 15.09.2020 r.- zebranie organizacyjne
  3. 27.10.2020 r.- wywiadówka
  4. 08.12. 2020 r.- zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach semestralnych
  5. 02.02. 2021 r.- wywiadówka – klasyfikacja za I półrocze
  6. 20.04.2021 r. – wywiadówka, informacja o ocenach (dodana data)
  7. 18.05.2021 (zmiana terminu) 11. 05. 2021 r.- zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach końcowo rocznych