MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą, która:

 • Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów.
 • Wspomaga rodzinę w procesie wychowania.
 • Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa.
 • Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

WIZJA SZKOŁY

Pragniemy, żeby w naszej szkole panowała atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie.

„Każde dziecko robi COŚ dobrze, w każdym dziecku jest COŚ dobrego. Trzeba tylko to COŚ odkryć i rozwijać – Nauczyciel to poszukiwacz talentów”.

 MODEL ABSOLWENTA

Absolwent SP w Izbicku jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym go świecie oraz:

 1. Jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji, potrafi zdecydować o wyborze kierunku dalszego kształcenia.
 2. Potrafi wykorzystać wiedzę w różnych sytuacjach życiowych.
 3. Rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju.
 4. Jest życzliwy, tolerancyjny i respektuje normy etyczne i moralne.
 5. Potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje.
 6. Potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie.
 7. Zgodnie współpracuje z innymi.
 8. Jest ciekawy świata i wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka.
 9. Ma świadomość przynależności narodowej, ceni historię, tradycję i dziedzictwo kulturowe.
 10. Dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych.
 11. Potrafi wykorzystać wiedzę w różnych sytuacjach życiowych.
 12. Jest wolny od uzależnień.
 • nowoczesne metody i formy nauczania;
 •   fachowa pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 •   udział dzieci w zajęciach reedukacyjnych, wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjnych;
 •   rozwijanie swoich zdolności i umiejętności w zajęciach pozalekcyjnych;
 •   udział w różnego rodzaju konkursach szkolnych i międzyszkolnych;
 •   rozwój samorządności uczniowskiej;
 •   system wspierania ucznie zdolnego.

 Szkoła posiada:

 •  nowoczesną pracownię komputerową ze stałym dostępem do Internetu, wykorzystane nie tylko na lekcjach informatyki, ale również na innych zajęciach edukacyjnych;
 •   świetlicę szkolną;
 •   dużą salę gimnastyczną oraz dwa boiska sportowe;
 •   plac zabaw z projektu;
 •   gabinet pedagoga i psychologa szkolnego;
 •   stołówkę szkolną;
 •   gabinet pielęgniarki.